کوهکن: با آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس، عقده‌گشایی نکردم

نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: بنده با آتش زدن پرچم در مجلس دنبال عقده‌گشایی نبودم بلکه انجام وظیفه کردم.

This content is created from https://www.isna.ir/news/97022312604/کوهکن-با-آتش-زدن-پرچم-آمریکا-در-مجلس-عقده-گشایی-نکردم with Octolooks Scrapes