پس از پایان مسئولیتم می‌توانم واقعیات را بگویم/ چگونه بگویم که نامزد انتخابات نمی‌شوم؟
محمدجواد ظریف خیلی زود از میان دولتمردانی که چندین دهه‌ سابقه حضور در ذهن ایرانیان را داشتند، به شخصیتی محبوب بدل شد.Source link