موتور سواری وزیر کشور بدون کلاه ایمنی!+عکسوزیر کشور بعد از بازگشت از مراسم تشیع پیکر شهدا، مجبور به سوار شدن بر ترک موتور شد.Source link