موادمخدر را به خاطر گریه‌های مادرم ترک کردمیکی‌گل، یکی عروسک و اسباب بازی، آن دیگری فال و… گاهی هم اسفند دود می‌کنند تا چشم و نظر از راننده دور بماند و شاید دستش را دراز کند و اسکناسی را همانطور که شیشه خودرو را نصفه و نیمه پایین داده است به وی بدهد.Source link