مصدومیت بازیکن پرسپولیس در تمریندر تمرین پرسپولیس سیدمیثم حسینی با مصدومیت روبه‌رو شد که این مسئله نگرانی پرسپولیسی‌ها را در پی داشت.Source link