مصاحبه اختصاصی با «آرا شاوردیان»مصاحبه اختصاصی با آرا شاوردیان، نماینده ارامنه مجلس شورای اسلامی در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد.Source link