ظریف و کری در نیویورک دیدار کردندوزرای خارجه ایران و آمریکا با محوریت بررسی اوضاع سوریه در نیویورک دیدار کردند.Source link