طرح اصلاحیه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان به هیئت رئیسه تقدیم شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که طرح اصلاح بودجه 97 جهت افزایش حقوق 20 درصدی کارمندان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

This content is created from https://www.isna.ir/news/97022312593/طرح-اصلاحیه-مجلس-برای-افزایش-حقوق-کارمندان-به-هیئت-رئیسه-تقدیم with Octolooks Scrapes