شکیل کمیته ای برای آزادی "نیکبخت" دیپلمات ربوده شدهمعاون امور کنسولی و امور مجلس وزیر خارجه در جمع خبرنگاران گفت: کمیته ای برای پیگیری روند آزادی آقای نیکبخت دیپلمات ربوده شده ایرانی تشکیل شده تا خبر خوبی به زودی به خانواده این دیپلمات ربوده شده داده شود.Source link