سمپوزیوم مجسمه سازی + فیلمهفتمین سمپوزیوم مجسمه سازی بین المللی مجسمه سازی برگزار شده است.Source link