خواب بودن منصور هادی هنگام سخرانی بان کی مون + فیلمرئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن همزمان با سخنرانی دبیرکل سازمان ملل در مورد اوضاع این کشور، در خواب بود.Source link