جزئیات افزایش وام مسکن/ پرداخت وام ۸۰ میلیونی حداکثر سالانه به ۸۴ هزار نفرمدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: با درنظر گرفتن سود ۱۴ درصد و دوره زمانی ۱۲ ساله، قسط پرداختی برای وام ۸۰ میلیونی در هر ماه حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، برای وام ۶۰ میلیونی حدود ۸۶۰ هزار تومان و برای وام ۴۰ میلیونی نیز نزدیک به ۵۸۰ هزار تومان خواهد بود.Source link