تلاوت مجلسی آبات 75-132 سوره صافات توسط متولی عبدالعالتلاوت مجلسی آبات 75-132 سوره صافات توسط متولی عبدالعال در اینجا قابل دریافت است.Source link