تجمع سپرده‌گذاران میزان در خراسان شمالیاین تجمع کنندگان خواستار دریافت طلب خود از موسسه منحل شده مالی و اعتباری میزان و پاسخگویی مسئولان شدند.Source link