برجام در صورت تضمین منافع ایران باقی می‌ماند

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه ایران کاملا به تعهدات خود پایبند بوده است، گفت: اگر پنج کشور طرف برجام به تعهدات خود عمل کنند، این توافق باقی می‌ماند.

This content is created from https://www.isna.ir/news/97022312624/برجام-در-صورت-تضمین-منافع-ایران-باقی-می-ماند with Octolooks Scrapes