اصلاح طلبان اجازه تجاوز و استعمار نیرو‌های خارجی بر کشور را نخواهند داد
دبیر کل حزب ندای ایرانیان گفت: اصلاح طلبان به عنوان کنشگران جریان سیاسی اجازه تجاوز و استعمار نیرو‌های خارجی بر کشور را نخواهند داد.Source link