اختلال چند دقیقه‌ای به منظور تغییر گرافیکی در سایت " yjc.ir"به دلیل تغییر گرافیکی در سایت باشگاه خبرنگاران ، ۲۰ الی ۳۰ دقیقه سایت رسمی این خبرگزاری با اختلال روبه رو می‌شود.Source link