آمادگی دبیرخانه مجمع تشخیص برای حمایت از اجرایی‌شدن تحول در نظام استاندارددبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از آمادگی دبیرخانه مجمع برای حمایت از اجرایی شدن تحول در نظام استاندارد خبر داد.Source link