قوانین عجیبی که فوتسال بانوان ایران را از المپیک محروم کرد

رئیس کمیته فنی فوتسال می‌گوید دختران فوتسالیست به دلیل قوانین عجیب و غریب نتوانستند سهمیه المپیک جوانان را کسب کنند. This content is created from https://www.isna.ir/news/97022312570/قوانین-عجیبی-که-فوتسال-بانوان-ایران-را-از-المپیک-محروم-کرد with Octolooks Scrapes