۴ کشته در حملات بوکو حرام در کامرونمنابع امنیتی کامرون اعلام کردند عناصر مسلح بوکو حرام دوشنبه شب به چند روستا در شمال دور کامرون حمله کردند و چهار روستایی را کشتند.Source link