پرداخت 1000میلیارد تومان از بدهی های بیمه سلامت؛ بزودی/ هزینه 15 میلیونی هر بیمار خاص در سال

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت از تخصیص هزار میلیارد تومان برای پرداخت معوقات مالی ارائه دهندگان خدمت خبر داد و گفت: این منابع طی دو سه روز آینده به حساب آنها واریز می‌شود.

This content is created from https://www.isna.ir/news/97022312578/پرداخت-1000میلیارد-تومان-از-بدهی-های-بیمه-سلامت-بزودی-هزینه with Octolooks Scrapes