نگرانی صاحبان خودروهای توقیفی خاک خورده در پارکینگ‌ها برای ترخیص/ مهلت یک ساله برای پرداخت جرائم
نگرانی صاحبان خودروهای توقیفی خاک خورده در پارکینگ‌ها برای ترخیص/ مهلت یک ساله برای پرداخت جرائمSource link