نخست وزیر عراق گفت مسئول تاخیر در تشکیل دولت نیست
عبدالمهدی اعلام کرد انتخاب وزرای کشور و دفاع برعهده نخست وزیر نبوده و بلوک‌های سیاسی آن‌ها را انتخاب می‌کنند، که نمی‌توانند در خصوص انتصاب آنان به توافق برسند.Source link