"مرز مهران" بسته است/ ترافیک پرحجم در مسیر رفت و برگشت زائران در محور‌های "شلمچه و چزابه""مرز مهران" بسته است/ ترافیک پرحجم در مسیر رفت و برگشت زائران در محور‌های "شلمچه و چزابه"Source link