سلام هیتلری ملکه الیزابت جنجال آفرید+ عکسبه تازگی فیلمی جنجالی از کودکی ملکه الیزابت منتشر شده است که در آن به شیوۀ نازی‌ها رو به دوربین سلام می‌دهند.Source link