رشوه خواری در سازمان ملل + فیلم



بازداشت رئیس سابق مجمع عمومی سازمان ملل به اتهام رشوه خواری و سو استفاده از موقعیت خود.



Source link