تولید فولکس‌واگن قورباغه‌ای برای همیشه متوقف شد + تصاویر
آخرین نسخه فولکس‌واگن قورباغه‌ای تولید شد تا این مدل برای همیشه بازنشسته شود.Source link