تودیع و معارفه مدیران کل آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه مدیران کل آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.Source link