تصاویر تلویزیون صدام بعد از عملیات کربلای ۴ + فیلمتصاویر پخش‌شده از تلویزیون صدام بعد از عملیات کربلای ۴ که منجر به شهادت تعداد زیادی از نیروهای ایرانی شد.Source link