به آتش کشیده شدن پرچم آمریکا در مقابل هتل بین‌المللی ترامپپیشنهاد ترامپ برای مجازات افرادی که پرچم آمریکا را به آتش می‌کشند، خشم معترضان و فعالان سیاسی این کشور را برانگیخت.Source link